Professional Scrum Master – nowy program certyfikacji

marzec 2, 2010 autor: andy
Kategoria: Wiadomości 

Ken Schwaber – współtwórca, wspólnie z Jeffem Sutherlandem – Scruma i twórca programu Certified Scrum Master wprowadza w ślad za nową generacją szkoleń ze Scruma – Scrum InDepth – także nowy program certyfikacji, Professional Scrum Master. Stosowne ogłoszenie ukazało się w lutym na stronach Scrum.org wywołując zainteresowanie i ożywioną dyskusję na blogach i forach Scrumowych.

Ken Schwaber deklaruje, że jego celem jest wyciągnięcie wniosków z ośmiu lat funkcjonowania programu Certified Scrum Master, przede wszystkim w kierunku podniesienia wymagań niezbędnych do uzyskania certyfikatu. Ken chce to osiągnąć przede wszystkim przez wprowadzenie od razu egzaminów oraz zapewnienie spójności szkoleń poprzez rygorystyczną selekcję trenerów i scisłe przestrzeganie jednolitej zawartości materiałów szkoleniowych.

Robi więc wrażenie, że Ken usiłuje zrobić to, czego nie zrobił kiedy jeszcze kierował Scrum Alliance. Jak pisaliśmy wcześniej, odszedł w wyniku konfliktu wokół egzaminów na CSM, obecnie egzamin jest ale nie do końca, bo wszyscy go zdają. Ciekawe jak nowy program certyfikacji wpłynie na dalsze stosowanie Scrum-a i jego akceptację jako dobrej metody prowadzenia projektów informatycznych.

Oczywiście, będziemy informować o dalszych wydarzeniach ze świata Scruma, który wyraźnie dzieli się obecnie na dwa ośrodki.

Poniżej tłumaczenie na język polski informacji o wprowadzeniu programu Professional Scrum Master rozesłanej przez Scrum.org:

W ciągu ostatnich pięciu lat pracowałem jako coach i konsultant z wieloma organizacjami, które wdrożyły Scrum. Scrum Masterzy, których spotykałem mieli często bardzo różne pojęcie na temat tego czym Scrum jest lub nie jest, że nie wspomnę o tym jak Scrum używać. Przykładowo, podaje się, że 84% zespołów pracujących “agileowo” pracuje w Scrumie, jednak mniej niż 50% z tych użytkowników Scruma korzysta z iteracyji i praktyk inkrementalnego rozwoju oprogramowania.

Zdziwił mnie ten dysonans, bo Scrum jest niezwykle prostą metodą i byłem przekonany, że ciężko jest ją mylnie interpretować. Po bliższym zbadaniu sprawy odkryłem, że nawet certyfikowani przez Scrum Alliance Scrum Masterzy (CSM) różnili się pomiędzy sobą w rozumieniu Scruma. Problem ten wynika z następujacych przyczyn:

  1. Trenerzy, nawet certyfikowani trenerzy Scrum Alliance (CST), używają bardzo różnych materiałów szkoleniowych opartych często o ich własną interpretację Scruma.
  2. Trenerzy nie są regularnie kontrolowani i egzaminowani co do spójności i dokładności tego, czego nauczają.
  3. Trenerzy nie muszą przechodzić żadnych egzaminów.
  4. Brak jest egzaminów czy sprawdzianów, które zapewniłyby, że jedynie osoby posiadające odpowiednią wiedzę będą mogły być “certyfikowane”.

Odnowiony program szkolenia Scrum Masterów nazywa się Professional Scrum Master. Program ten został bardzo starannie przygotowany tak, aby:

  1. Dostarczyć ujednolicone szkolenia wysokiej jakości poprzez licencjonowanych trenerów, którzy będą używać jednolitych materiałów szkoleniowych i których wiedza oraz umiejętnośc trenerskie będą kontrolowane w chwili wydawania licencji i regularnie sprawdzane dla jej utrzymania.
  2. Odbywać regularne spotkania ze wszystkimi trenerami tak, by zapewnić spójność wszelkich uaktualnień materiałów szkoleniowych.
  3. Dostarczać sprawdzianów i certyfikatów dla Scrum Masterów, które rzeczywiście potwierdzają kompetencje.
  4. Zapewnić kolejne, rosnące poziomy szkolenia, sprawdzianów i certyfikacji.
  5. Stale monitorować jakość trenerów poprzez ewaluacje szkoleń, wyniki egzaminacyjne ich uczestników oraz regularne przeglądy stosowanych materiałów szkoleniowych i szkoleń.

W programie Professional Scrum Master istnieją zatem trzy poziomy, każdy będący osobnym podprogramem obejmującym sprawdziany, certyfikacje i osiągnięcia. Dla każdego z poziomów istnieje określona baza wiedzy, dwa wyższe poziomy posiadają odpowiednie, unikalne programy szkoleniowe.

Te trzy poziomy to:

  • Beginner – Scrum (level I): poziom początkujący, wiedza na temat Scrum-a oceniania w egzaminie testowym złożonym z niemal stu pytań. By uzyskać certyfikację na tym poziomie konieczne jest precyzyjne zrozumienie elementów Scrum – zasad, ról, okien czasowych (ang. time-boxes) i artefaktów (backlog itp.). Niezbędna wiedza zawarta jest w dokumencie “Scrum Guide”, który znajduje się na Scrum.org, i który jest pielęgnowany przeze mnie i Jeffa Sutherlanda. Szkolenia na tym poziomie mogą być prowadzone przez dowolnych trenerów, co obejmuje także dotychczas oferowane przez Scrum Alliance kursy. Można także nauczyć się samemu ze wspomnianego dokumentu i książek.Test sprawdzający wiedzę na tym poziomie jest dostępny na Scrum.org (patrz tutaj).
  • Intermediate – How to Use Scrum (level II): poziom praktyka, oceniana wiedza dotyczy użycia Scruma w różnych sytuacjach pojawiających się przy rozwijaniu oprogramowania, na przykład zagadnienia związane z ewolucyjnie powstającą architekturą IT wynikającą z zastosowania różnorodnych produktów i systemów. Sprawdzanie wiedzy obejmuje trudne pytania testowe, studia przypadku i eseje na temat rozwoju oprogramowania. Pytania są sformalizowane w postaci sprawdzianiu i certyfikacji Professional Scrum Master II. Chcący uzyskać ten certyfikat będą musieli wykazać się praktyczną wiedzą na temat wdrażania i stosowania Scruma w złożonych projektach rozwoju oprogramowania.Opracowałem materiały do szkolenia Professional Scrum Master II (znanego również jako Scrum In Depth), będą one udostępniane licencjonowanym trenerom, którzy będą stale oceniani w sposób opisany wcześnej.Szkolenia i certyfikacja w programie Professional Scrum Master II będą dostępne od 1 marca 2010 r. Więcej informacji na Scrum.org.
  • Advanced  – Using Scrum to Optimize Value (level III): poziom zaawansowany, oceniana wiedza dotyczy umiejętności maksymalizacji korzyści jakie płyną dla organizacji z zastosowania Scruma. Obejmuje to takie zaawansowane tematy jak na przykład: zarządzanie zmianą, struktury organizacyjne, zarządzanie produktem, zwrot z inwestycji (ROI) i sumaryczny koszt (TCO). Sprawdzanie wiedzy obejmuje trudne pytanie testowe, studia przypadku dotyczące skalowania i optymalizacji kosztów z pomocą Scruma oraz pisemne eseje o podobnej tematyce.Szkolenia i certyfikacja w programie Professional Scrum Master III zostaną udostępnione jesienią 2010. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana na Scrum.org.

Professional Scrum Master (PSM) jest innowacyjnym programem szkolenia i oceny wiedzy dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie  i używanie Scruma w projektach i całych organizacjach – a więc dla kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla, Scrum Masterów, architektów czy liderów zespołów developerskich. Program PSM pochodzi bezpośrednio od twórców metodyki Scrum i jest odstępny jedynie poprzez Scrum.org.

Stworzyliśmy ten program po to, by poprawiać naszą profesję, tak aby jakość naszych produktów była lepsza, by nasi klienci bardziej nas doceniali i byśmy mogli cieszyć się z naszej pracy. Szczerze wierzymy, że ten program większy korzyści jakie dobre korzystanie ze Scruma przyniesie całym organizacjom i poszczególnym ludziom.

Więcej informacji na temat programu Professional Scrum Master, w tym egzamin na poziom I oraz lista szkoleń w różnych częściach świata, na Scrum.org.

Ken Schwaber

Komentarze

Napisz co myślisz...
jeśli chcesz dodać Twoje zdjęcie do komentarza zdobądź gravatar!